На края на химна - 15 Септември 2010,проникващ в душите и сърцата на млади и стари...


За да не остане вътрешно засегнат от медийна измама
или индивидуални информационни запрашения,
призоваваме зрителят сам да прецени дълбочина
и степен на проникване в проценти и/или други...

-> Към темата във форума на НТГ